Julkaisut

 

Yhdistyksen historiaa

Yhdistyksen toiminta alkoi jo syksyllä 1982, jolloin kansalaisjärjestöjen, vaihtoehtoliikkeiden, poliittisten puolueiden, talouselämän, yliopistojen, korkeakoulujen ja valtionhallinnon edustajien tapaamisessa päätettiin järjestää Aatteellinen Korpilampi - seminaari 14.-15.5.1983. Seminaarissa pohdittiin vaihtoehtoliikkeiden yhteiskunnalle asettamia haasteita. Vuosina 1983-1991 syntyi yhdentoista Suomi Tulevaisuudessa -seminaarin sarja. Tarkoituksena oli vapaamuotoisesti pohtia minkälaiseksi tulevaisuus voi muodostua ja mitä sille voi tehdä. Ajankohtaisia aiheita olivat:

21.-22.1.1984 Uusi teknologia ja sen vaikutukset, 18.-19.3.1984 Ihmiskäsitys, elämäntapa ja yhteiskunta, 4.-5.5.1985 Metsä tuhoutuu. Miten käy ihmisen?, 18.-19.1.1986 Suomen mahdollisuudet maailmassa, 15.-16.11.1986 Kansanvalta, hyvinvointivaltio - kansalaisvalta, 19.-20.9.1987 Kolme visiota: sininen, punainen ja vihreä, 12.-13.11.1988 Hajoava ja yhdentyvä maailmankuva, 11.11.1989 Kansalaisnäkökulma teknologian arviointiin?, 6. - 7.10.1990 Onko Itä-Euroopalla vaihtoehtoja?, 17.-19.5.1991 Tulevaisuuden tekemisen menetelmät.

Keskusteleva Psykologia -sarja syntyi keväällä 1991 Pentti Ikosen vuosikokousesitelmästä Ideologiat, psykoanalyysi ja narsismi.

Keväällä 1995 alkoi jälleen uusi vaihe yhdistyksen historiassa, kun ensimmäinen Kauneussalonki-sarjan keskustelutilaisuus taiteesta järjestettiin aiheesta Meidän jokapäiväinen kauneutemme. Tavoitteena oli pohtia taiteen tekijän ja sen kokijan vuorovaikutusta. Sarjaa tehtiin yhteistyössä Helsingin Taidehallin kanssa. Kauneussalonki muuttui syksyllä 1997 Runosalongiksi, joka esitteli keskeisiä mestarilyyrikoita kevääseen 1999 saakka. Runosalongissa kuultiin lisäksi teemaan sopivaa klassista musiikkia.

Keskustelujen painopiste on siirtynyt yhteiskunnallisista aiheista yksilön kokemisen pohtimiseen.

KPK-kirja

Lokakuussa 1997 julkaistiin kirja Keskusteleva Psykologia, toimittaneet Pekka Robert Sundell ja Helena Tikkanen (nyk. Creutz).  Ensimmäinen painos oli 1000 kappaletta ja toinen marraskuussa 1998 otettu painos 300 kappaletta.

Sisällys
Pentti Ikonen: Ideologiat, psykoanalyysi ja narsismi
Risto Vuorinen: Minä ja minuus: missä ihminen kohtaa itsensä?
Klaus Weckroth: Minä ja minuus
Risto Vuorinen: Kommentti Klaus Weckrothille
Klaus Weckroth: Kommentti Risto Vuoriselle
Pirkko Siltala: Psykosomatiikka
Lars Hertzberg: Onko psykosomaattisissa ilmiöissä jotain paradoksaalista?
Pirkko Siltala: Kommentti Las Hertzbergille
Lars Hertzberg: Kommentti Pirkko Siltalalle
Matti Hyrck: Ihmismieli ja Jumalan kokeminen
Eero Rechardt ja Pentti Ikonen: Häpeälamaannuksen kliininen merkitys
Pentti Ikonen: Kommentti Eero Rechardtille ja Pentti Ikoselle
Timo Airaksinen: Raja, Sade ja perversio
Esa Roos: Rajojen rikkomisen inho ja lumo - perversion psykologiaa
Timo Airaksinen: Kommentti Esa Roosille
Esa Roos: Kommentti Timo Airaksiselle
Pirkko Siltala: Rakkauden ja kuoleman jännitteessä
Elina Mäenpää-Reenkola: Naisen viha, kosto ja syyllisyys?
Suvi Ronkainen: Naisistako raivottaria? Naisen viha, syyllisyys ja häpeä 
Suvi Ronkainen: Kommentti Elina Reenkolalle
Eero Rechardt: Paha meissä ja maailmassa
Kirjoittajat
Tulevaisuuden Ystavat ry ja Keskusteleva Psykologia
Keskusteleva Psykologia: keskustelusarja vuosina 1991-1996

Kansikuva